Søker deltakere til intervjustudie om sykling i fremtiden

Denne høsten søker vi syklister til å delta i en intervjustudie i SHAPE-ITs ESR10. I ESR10 forsker vi på samspillet mellom syklister og bilister i dagens trafikk, og hvordan dette kan endre seg når bilene i fremtiden blir selvkjørende. Målet er å tilrettelegge for en trygg, sikker og ønskelig sykkelfremtid i et transportsystem som i større grad blir mer og mer automatisert.

Vi er interesserte i å snakke med alle slags syklister over 18 år, både de som sykler ofte og de som sykler sjeldent eller nesten ikke i det hele tatt. Det kreves ingen spesielle forhåndskunnskaper for å delta i intervjuet annet enn noe erfaring med sykkel.

Deltakelse i studien innebærer et online intervju som tar omtrent en time. Spørsmålene handler om dine opplevelser som syklist, og hvordan du kommuniserer og samhandler med andre trafikanter. I tillegg vil du få spørsmål om hva du synes skal til for at det skal bli enklere, bedre og tryggere å sykle i fremtiden.

Det vil bli tatt opp lyd fra intervjuet, og din deltakelse vil forbli anonym og dine data behandles konfidensielt. Deltakelse er frivillig. Før intervjuet vil du få tilsendt et informasjonsskriv og samtykkeskjema. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke uten å oppgi grunn.

Hvis du ønsker å delta i studien og/eller har spørsmål om prosjektet og hva din deltakelse innebærer, fyll ut nettskjemaet under eller ta kontakt med ansvarlig for prosjektet, doktorgradsstipendiat Siri Hegna Berge på s.h.berge@tudelft.nl eller mobil (+47) 980 333 56.